Kalker(Kireçtaşı)

Kimyasal Bileşiminde en az % 90 CaCO3 (Kalsiyum karbonat) içeren kayaçlara kalker ya da kireçtaşı adı verilmektedir.

Ayrıca Mineralojik bileşiminde en az % 90 kalsit minerali bulunan kayaçlara da kalker adı verilmektedir.

 

Kalkerin Kullanım Alanları :

Kalker , inşaatlarda yapıtaşı olarak kullanabildiği gibi ocaklardan büyük ve düzgün bloklar halinde çıkarılabildiği taktirde yontularak kesme taş olarak da kullanılabilmektedir.

Kalkerin en geniş kullanımı kireç ve çimento imalatı sırasındadır.

Kalkerin başlıca kullanım alanları inşaat sanayiinde çimento imalinde hammadde i yapı taşı ve beton agrega malzemesi olarak , yol yapımında stabilizasyon malzemesi olarak, asfaltta agrega malzemesi olarak , ziraatta , metalurji endüstrisinde , kağıt sanayinde , cam sanayinde ve kimya sanayindedir.

 

© 2015 by Akdeniz Petrolleri 

Yeni Mah. 4387 Sok. No:1/1 Sarıçam, ADANA 

Tel:0322 233 40 28 (pbx)- info@akdenizpetrolleri.com.tr