ÇOKÇAPINAR DOLOMİT

MADEN OCAĞI

TESİS:

1 Çeneli Kırıcı , 2 Seconder Çeneli Kırıcı mevcuttur.

1 Adet Kurutucu ve 2 Adet Mikser mevcuttur.

Tüm sistem Otomasyon ile çalışmaktadır.

3 Adet Yarı Otomatik Paketleme Hattı mevcuttur.

Tüm sistem Kırmada ürüne bağlı olarak 5-50 Ton/Saat kapasite ile çalışmaktadır , paketlemede 10 Ton/Saat kapasitede olup  , günde 1 vardiya toplamda 9 Saat çalışma yapılmaktadır.

Tesiste çalışan personel sayısı 20 dir.

Tesis tamamen kapalı devre sistemdir.

Tesislerde Çevre Koruma adına Sulama ve Toz İndirgeme sistemleri mevcuttur.

6 Adet Kapalı Ürün Silosu Mevcuttur.

1 Adet Kantar , 200 Stok kaleminden oluşan Ambarı mevcuttur.

Ocak ve Silo boşaltmalar için 3 Adet Çiftçekerlik Araç Parkuru mevcuttur.

 

OCAKLAR :

Ocaklarımızda,  açık ocak işletme yöntemi ile çalışılmakta olup sahada basamaklı olarak üretim yapılmaktadır.

Kalker /Kireçtaşı ve Dolomit grubu üretimlere uygun Ocak altyapısı mevcuttur.

Kademeli (Basamaklı) Ayna yapısıyla Açık Ocak İşletmesidir.

Yüzeysel Patlatma Yapılmaktadır.

Ocak Rezervleri ; 

Mevcut Görünür Rezerv 19.000.000 Tondur.

 

ÜRÜN :

Kalker (Kireçtaşı) : Kimyasal Bileşiminde en az % 90 CaCO3 (Kalsiyum karbonat) içeren kayaçlara kalker ya da kireçtaşı adı verilmektedir.

Ayrıca Mineralojik bileşiminde en az % 90 kalsit minerali bulunan kayaçlara da kalker adı verilmektedir.

Kalkerin Kullanım Alanları :

Kalker , inşaatlarda yapıtaşı olarak kullanabildiği gibi ocaklardan büyük ve düzgün bloklar halinde çıkarılabildiği taktirde yontularak kesme taş olarak da kullanılabilmektedir.

Kalkerin en geniş kullanımı kireç ve çimento imalatı sırasındadır.

Kalkerin başlıca kullanım alanları inşaat sanayiinde çimento imalinde hammadde i yapı taşı ve beton agrega malzemesi olarak , yol yapımında stabilizasyon malzemesi olarak, asfaltta agrega malzemesi olarak , ziraatta , metalurji endüstrisinde , kağıt sanayinde , cam sanayinde ve kimya sanayindedir.

Dolomit :

Dolomit, kireçtaşında (CaCO3) Ca ile beraber Mg'un yerelması ile oluşan bir mineraldir. Özgül ağırlığı Mg oranına bağlı olarak 2,71 ile 2,87 Ton/m3, sertlig ise 3,5-4 arasındadır. Dolomitin; ham dolomit, kelsinedolomit ve yanmış dolomit olarak kullanım şekilleri vardır. Dolomit, basta demir-çelik sanayi olmak üzere cam, seramik, boya, gübre, tuğla, çimento ve inşaat sanayilerinde, tarımda toprak ıslahı gibi çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. Dünya'da ve Türkiye'de oldukça geniş bir yayılıma sahip olup rezerv problemi olmayan bir mineraldir.120 milyon ton civarında olan dünya üretiminin yarıya yakını ABD'de gerçekleştirilmektedir. ABD'nin dışında İngiltere Avusturya, Belçika, Japonya, Polonya, İspanya, Kanada,Brezilya, Almanya ve Avustralya yılda 1 milyon tonun üzerinde dolomit üreten ülkelerdir. Dünya'da 3 milyon tonun üzerindekiihracatın 2 milyon tonunu Belçika ve Kanada yapmaktadır. 2 milyon ton civarındaki ithalatın ise 1,3 milyon tonu Japonya tarafından yapılmaktadır. Dünya'da dolomit büyük miktarlarda ve çok değişik sektörlerde kullanılmasına rağmen Türkiye'de üretimin çok önemli bölümü sadece demir-çelik ve cam sanayinde kullanılmaktadır. 

Dolomit Kullanım Alanları : 

Fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak dolomitin 30'dan fazla kullanım alanı vardır. Fiziksel nitelikleri itibariyle dolomit özellikle yol inşaatlarında (karayolu, demiryolu) ve beton yapımında kullanılmaktadır. Kimyasal niteliklerinden istifade söz konusu olduğunda ise çok daha geniş bir kullanım alanı ortaya çıkmaktadır. İçerdiği MgO'den dolayı dolomit ziraatta (gübre yapımında, toprak ıslahında), tuğla, çimento, Dolomitik sönmemiş kireç, cam, soda sanayinde kullanılmaktadır. Basta boya olmak üzere kimya sanayicinde de dolgu maddesi olarak önemli bir hammaddedir. Ayrıca filtrasyon işlemleri alkali ve ferrosilicon imali ve gene kimya sanayicinde beyazlatıcı olarak önemli bir kullanım alanı vardır. Fakat asil önemli tüketim alanı Demir-Çelik sanayimdir. Bu sektörde asil olarak refrakter malzeme imalinde ve cüruf yapıcı flux olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda refrakter alarak yüksek fırınların astarlanmasında ateşe dayanıklı tuğla yapım sırasında manyezitin yerini dolomit almış bulunmaktadır. Yurtiçinde ise refrakter malzeme olarak dolomit ilk olarak 1954 yılında T.D.Ç. İsletmelerinde kullanılmıştır. Günümüzde ise bu maksatla bazik usulle çalışan bütün dökümhanelerde kullanılmaktadır. Demir-Çelik sanayicinde flux olarak kullanıldığında cüruf yapıcı özelliğinin yanında basta kükürt olmak üzere istenmeyen empüritelerin cürufa geçmesini temin etmesi ile çok önemli bir hammadde özelliğindedir. Bunun yanında son on yıl içinde peyzaj sektöründede yoğun olarak kullanılmaktadır. 

 

 

ÜRÜN SINIFLANDIRMASI :

www.akdenizsiva.com.tr web sistesinde tüm ürünler ,ürünlere ait sınıflandırma ,  teknik özellikler ve fotoğraflar mevcuttur.

Sıvax (Kuru Hazır Sıva) Gurubu

Cerax (Seramik Yapıştırıcı ve Derz Dolgusu) Gurubu

Betox (Örgü ve Tamir Harcı) Gurubu

Bu Ürünlere İlave olarak ; 

Hammadde başlığı altında ;

40X40Ebatlarında Hammadde Üretimi İsteğe bağlı olarak gerçekleştirilebilmektedir yazılabilir.

90X90

125X200

200X200

71X71

0X100 micron Filtre Tozu

 

© 2015 by Akdeniz Petrolleri 

Yeni Mah. 4387 Sok. No:1/1 Sarıçam, ADANA 

Tel:0322 233 40 28 (pbx)- info@akdenizpetrolleri.com.tr