ÇELEMLİ KALKER (AGREGA) TAŞ OCAĞI - ALT OCAK

TESİS:

2 PDK Kırıcı , 2 DMK Kırıcı , 2 TK Kırıcı ve 1 Çeneli Kırıcı mevcuttur.

Tüm sistem Otomasyon ile çalışmakta olup birbirine akuple 2 Ayrı Tesis ten oluşmaktadır.

Tüm sistem 1000 Ton/Saat kapasite ile çalışmakta olup , günde 2 vardiya toplamda 18 Saat çalışma yapılmaktadır.

Tesiste çalışan personel sayısı 84 tür.

Tesislerde Çevre Koruma adına Sulama ve Toz İndirgeme sistemleri mevcuttur.

19 Adet Kapalı Ürün Silosu Mevcuttur.

2 Adet Kantar , İş Makineleri ve Araç Parkuru İçin Bakım Atölyesi ve 800 Stok kaleminden oluşan Ambarı mevcuttur.

Ocak ve Silo boşaltmalar için 16 Adet Çiftçekerlik Araç Parkuru mevcuttur.

 

OCAKLAR:

Ocaklarımızda,  açık ocak işletme yöntemi ile çalışılmakta olup sahada basamaklı olarak üretim yapılmaktadır.

Kalker /Kireçtaşı ve Agrega grubu üretimlere uygun Ocak altyapısı mevcuttur.

Kademeli (Basamaklı) Ayna yapısıyla Açık Ocak İşletmesidir.

Yüzeysel Patlatma Yapılmaktadır.

Ocak Rezervleri ; 

Mevcut Görünür Rezerv 35.000.000 Tondur.

 

ÜRÜN

Kalker (Kireçtaşı) : Kimyasal Bileşiminde en az % 90 CaCO3 (Kalsiyum karbonat) içeren kayaçlara kalker ya da kireçtaşı adı verilmektedir.

Ayrıca Mineralojik bileşiminde en az % 90 kalsit minerali bulunan kayaçlara da kalker adı verilmektedir.

Kalkerin Kullanım Alanları :

Kalker , inşaatlarda yapıtaşı olarak kullanabildiği gibi ocaklardan büyük ve düzgün bloklar halinde çıkarılabildiği taktirde yontularak kesme taş olarak da kullanılabilmektedir.

Kalkerin en geniş kullanımı kireç ve çimento imalatı sırasındadır.

Kalkerin başlıca kullanım alanları inşaat sanayiinde çimento imalinde hammadde i yapı taşı ve beton agrega malzemesi olarak , yol yapımında stabilizasyon malzemesi olarak, asfaltta agrega malzemesi olarak , ziraatta , metalurji endüstrisinde , kağıt sanayinde , cam sanayinde ve kimya sanayindedir.

 

 

ÜRÜN SINIFLANDIRMASI :

 

İNCE AGREGA :

0-3 Kırma Kum

Petrografik yapısı % 100 Kireçtaşıdır.

İnce Agregadan oluşmaktadır.

0-3 mm arası olarak isteğe bağlı üretim yapılmaktadır.

0-4 Kırma Kum

Petrografik yapısı % 100 Kireçtaşıdır.

İnce Agregadan oluşmaktadır.

0-4 mm arası olarak isteğe bağlı üretim yapılmaktadır.

0-4 Kırma Kum

Petrografik yapısı % 100 Kireçtaşıdır.

İnce Agregadan oluşmaktadır.

0-5 mm arası olarak isteğe bağlı üretim yapılmaktadır.

KALIN AGREGA :

1 Nolu Mıcır (AGR1)

Petrografik yapısı % 100 Kireçtaşıdır.

Kalın Agregadan oluşmaktadır.

5-15 mm arası olarak isteğe bağlı üretim yapılmaktadır.

2 Nolu Mıcır (AGR2)

Petrografik yapısı % 100 Kireçtaşıdır.

Kalın Agregadan oluşmaktadır.

15-22 mm arası olarak isteğe bağlı üretim yapılmaktadır.

3 Nolu Mıcır (AGR3)

Petrografik yapısı % 100 Kireçtaşıdır.

Kalın Agregadan oluşmaktadır.

22-40 mm arası olarak isteğe bağlı üretim yapılmaktadır.

4 Nolu Mıcır (AGR4)

Petrografik yapısı % 100 Kireçtaşıdır.

Kalın Agregadan oluşmaktadır.

60-90 mm arası olarak isteğe bağlı üretim yapılmaktadır.

OCAK TAŞI :

0-2 TON

Petrografik yapısı % 100 Kireçtaşıdır.

Ocaktan direkt söküm yapılmış , işlenmemiş.

0-2 Ton arası blok kayalardan seçilerek sevk edilmektedir.

2-4 TON

Petrografik yapısı % 100 Kireçtaşıdır.

Ocaktan direkt söküm yapılmış , işlenmemiş.

2-4 Ton arası blok kayalardan seçilerek sevk edilmektedir.

4-6 TON

Petrografik yapısı % 100 Kireçtaşıdır.

Ocaktan direkt söküm yapılmış , işlenmemiş.

4-6 Ton arası blok kayalardan seçilerek sevk edilmektedir.

STABİLİZİE :

Bypass (0-22)

Petrografik yapısı % 100 Kireçtaşı değildir.

İnce ve Kalın Agrega karışımından oluşmaktadır.

0-22 mm arası olarak isteğe bağlı üretim yapılmaktadır.

Yol Malzemesi (0-60)

Petrografik yapısı % 100 Kireçtaşı değildir.

İnce ve Kalın Agrega karışımından oluşmaktadır.

0-60 mm arası olarak isteğe bağlı üretim yapılmaktadır.

DEKAPAJ :

0-400 KG

Petrografik yapısı % 100 Kireçtaşıdır.

İnce ve Kalın Agrega karışımından oluşmaktadır.

0-400 Kg arası hafriyat malzemesidir.

0-1000 KG

Petrografik yapısı % 100 Kireçtaşıdır.

İnce ve Kalın Agrega karışımından oluşmaktadır.

0-1000 Kg arası hafriyat malzemesidir.

 

© 2015 by Akdeniz Petrolleri 

Yeni Mah. 4387 Sok. No:1/1 Sarıçam, ADANA 

Tel:0322 233 40 28 (pbx)- info@akdenizpetrolleri.com.tr